Informasjon: Se vår personvernerklæring. Vi er et privateid nettsted for informasjon om amerikansk innvandring. Vi utsteder ikke visum.

B2 VISUM | USA

Hvor lenge er en ESTA-autorisasjon gyldig?

En ESTA-reisetillatelse har en begrenset gyldighetsdato. For å fornye ESTA-autorisasjonen din til USA, fyller du ganske enkelt ut ESTA-skjemaet på nettet.

Hvor lenge er et ESTA gyldig?

ESTA-autorisasjoner er i utgangspunktet gyldige i to år. I løpet av denne perioden kan reisende besøke USA flere ganger uten å sende inn en ny søknad. Hvert opphold må ikke overstige 90 dager i USA.

Når reduseres gyldighetsperioden?

Gyldighetsperioden for ESTA kan reduseres i visse situasjoner. Her er de tre viktigste grunnene til at ESTA kan avsluttes før tiden:

  1. Når noen av personopplysningene som ble oppgitt for å få ESTA ikke lenger er gyldige. Hvis ESTA-innehaverens navn, kjønn eller nasjonalitet endres, er ESTA-en ikke lenger gyldig, og en ny ESTA-søknad må sendes inn med de oppdaterte personopplysningene.
  2. Når passet som ble brukt for å få ESTA har utløpt. ESTA er knyttet til passet som ble brukt ved den første søknaden. Hvis dette passet utløper, er ESTA-kortet automatisk ikke lenger gyldig. Den reisende må sende inn en ny ESTA-søknad med det nye, gyldige passet.
  3. Når svarene på sikkerhetsspørsmålene i ESTA-søknaden ikke lenger er gyldige. Hvis svarene på de personlige spørsmålene på ESTA-skjemaet ikke lenger er gyldige, er ESTA-skjemaet ikke lenger gyldig. Det er nødvendig å søke om ESTA på nytt ved å oppdatere svarene på helse- og sikkerhetsspørsmålene på ESTA-skjemaet.

Utløp av ESTA-godkjenning under opphold i USA

Når en ESTA-godkjenning utløper under et opphold i USA, får den reisende tillatelse av amerikanske myndigheter til å fullføre oppholdet i USA innen fristen på 90 dager. Det er vanligvis ikke noe problem å forlate USA etter at ESTA har utløpt.

Hvis du planlegger å oppholde deg i USA i mer enn 90 dager, må du imidlertid skaffe deg et B2-turistvisum. Overskridelse av den tillatte oppholdstiden på 90 dager er svært upopulært hos amerikanske myndigheter.