Information: Se vår integritetspolicy. Vi är en privatägd webbplats för information om amerikansk invandring. Vi utfärdar inte visum.

B2 VISERING | FÖRENTA STATERNA

Hur länge är ett ESTA-tillstånd giltigt?

Ett ESTA-resetillstånd har ett begränsat giltighetsdatum. För att förnya ditt ESTA-tillstånd för USA fyller du bara i ESTA-formuläret online.

Hur länge är ett ESTA giltigt?

ESTA-tillstånd är ursprungligen giltiga i 2 år. Under denna period kan resenärer göra flera besök i USA utan att lämna in en ny ansökan. Varje vistelse får inte överstiga 90 dagar i USA.

När förkortas giltighetstiden?

ESTA:s giltighetstid kan förkortas i vissa situationer. Här är de tre huvudsakliga skälen till att ESTA avslutas i förtid:

  1. När vissa av de personuppgifter som lämnades för att erhålla ESTA inte längre är giltiga. Om ESTA-innehavarens namn, kön eller nationalitet ändras är ESTA inte längre giltigt och en ny ESTA-ansökan måste göras med de uppdaterade personuppgifterna.
  2. När det pass som användes för att erhålla ESTA har löpt ut. ESTA är kopplat till det pass som användes vid den första ansökan. Om detta pass upphör att gälla är ESTA automatiskt inte längre giltigt. Resenären måste göra en ny ESTA-ansökan med det nya giltiga passet.
  3. När svaren på säkerhetsfrågorna i ESTA-ansökan inte längre är giltiga. Om svaren på de personliga frågorna på ESTA-formuläret inte längre är giltiga, är ESTA inte längre giltigt. Det är nödvändigt att ansöka om ett ESTA på nytt genom att uppdatera svaren på hälso- och säkerhetsfrågorna på ESTA-formuläret.

Ett ESTA-tillstånd upphör att gälla under en vistelse i USA

När ett ESTA-tillstånd löper ut under en vistelse i USA får resenären tillstånd av den amerikanska regeringen att slutföra sin vistelse i USA inom tidsfristen på 90 dagar. Att lämna USA efter att ESTA har löpt ut är i allmänhet inget problem.

Om du planerar att stanna i USA i mer än 90 dagar måste du dock skaffa ett B2-turistvisum. Att överskrida den tillåtna vistelsetiden på 90 dagar är mycket impopulärt hos de amerikanska myndigheterna.