Informacje: Zapoznaj się z naszą polityką prywatności. Jesteśmy stroną informacyjną na temat imigracji do USA bez powiązań z amerykańską administracją. Nie wydajemy wiz.

WIZA B2 | STANY ZJEDNOCZONE

Nasza polityka prywatności

usa-visa-b2.com to strona internetowa zawierająca informacje na temat formalności administracyjnych związanych z uzyskaniem wizy turystycznej B2. Witryna nie oferuje żadnych usług online i nie publikuje żadnych formularzy online. Jedynym formularzem na stronie usa-visa-b2.com jest formularz kontaktowy.

Gromadzenie informacji na stronie

Poniżej znajduje się lista danych osobowych, które mogą być gromadzone w naszej witrynie:

Wykorzystanie zebranych danych

W żadnym wypadku nie przekazujemy Twoich danych osobowych stronom trzecim. Nie wykorzystujemy zebranych danych do celów marketingu bezpośredniego lub komercyjnych.

Okres przechowywania danych

Zebrane dane są regularnie usuwane, co oznacza, że nie przechowujemy żadnych treści e-mail, które zostały do nas wysłane dłużej niż miesiąc. Nie wykorzystujemy marketingowo danych dotyczących przeglądania stron.

Twoje prawa dotyczące danych osobowych

Masz prawo poprosić nas o przekazanie wszelkich danych osobowych, które posiadamy na Twój temat; może to nastąpić po przedstawieniu dowodu tożsamości (potwierdzona kserokopia paszportu + faktura wskazująca adres zamieszkania).

Aktualizacja niniejszej Polityki prywatności

Okresowo aktualizujemy tę politykę. Konieczne jest sprawdzanie tej strony podczas korzystania z serwisu pod kątem zmian w polityce prywatności.

Linki kontekstowe do stron internetowych osób trzecich

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich. Nie mamy kontroli nad tymi witrynami i nie ponosimy odpowiedzialności za ich politykę prywatności ani praktyki biznesowe lub marketingowe.