Informasjon: Se vår personvernerklæring. Vi er et informasjonsnettsted om innvandring til USA uten tilknytning til den amerikanske regjeringen. Vi utsteder ikke visum.

B2 VISUM | USA

Besøksvisum til USA

Hva er et besøksvisum til USA?

Et amerikansk besøksvisum gir utenlandske statsborgere rett til å oppholde seg i USA i en begrenset periode: den første oppholdsperioden er begrenset til 6 måneder. Besøksvisum kan fornyes flere ganger.

Det finnes to typer besøksvisum, avhengig av formålet med besøket:

Hva er forskjellene mellom B1- og B2-visum?

Hovedforskjellen mellom de to visumene er formålet med oppholdet: B1-visumet utstedes av yrkesmessige årsaker, mens B2-visumet er for turist- og familieopphold i USA.

For øvrig er de to visumene i kategori B ganske like. De utstedes for en periode på seks måneder, med mulighet for forlengelse i inntil ett år. Det er ingen begrensning på antall visumfornyelser.

Hvilke aktiviteter er forbudt på et B1/B2-visum?

Innehavere av et B1/B2-visum kan reise til USA, men visse aktiviteter er forbudt. Følgende er de viktigste aktivitetene som er forbudt for innehavere av et B1/B2-visum:

Hvordan søker jeg om et B1/B2-visum?

Visumsøknadsprosedyren utføres hovedsakelig på nettet. Prosessen består av fem trinn i følgende rekkefølge:

  1. Fyll ut skjema DS-160 på nettet for å starte prosedyren.
  2. Betal visumgebyret for å bekrefte visumsøknaden.
  3. Avtale tid for et visumintervju på ambassaden
  4. Samle inn alle underlagsdokumentene for visumsøknaden.
  5. Delta på visumintervjuet.