Informasjon: Se vår personvernerklæring. Vi er et informasjonsnettsted om innvandring til USA uten tilknytning til den amerikanske regjeringen. Vi utsteder ikke visum.

B2 VISUM | USA

Visumintervju på den amerikanske ambassaden

Ved søknad om B2-visum må søkeren møte til et intervju med en amerikansk konsulær tjenestemann. Formålet med dette intervjuet er å validere visumsøknaden. Dette intervjuet finner sted på den amerikanske ambassaden eller konsulatet i B2-visumsøkerens hjemland.

For turistopphold på under 90 dager : Du trenger ikke å bestille time på ambassaden for å søke om B2-visum. Du kan veldig enkelt og raskt lage en ESTA-søknad online.

Hvordan bestiller jeg time på den amerikanske ambassaden?

For å bestille tid for behandling av visumsøknaden må søkeren logge seg inn på USCIS‘ nettside. De velger selv dato og klokkeslett på nettet, og de fleste intervjuene finner sted mandag til fredag mellom kl. 8.30 og 9.30.

Hvordan forbereder du deg til visumintervjuet?

Når datoen for intervjuet er fastsatt av US National Visa Centre, må søkeren forberede seg til intervjuet. Her er de viktigste trinnene for å forberede deg på et vellykket intervju og få B2-visum:

Gjennomgå en medisinsk undersøkelse

Alle visumsøkere må gjennomgå en medisinsk undersøkelse hos en lege som er godkjent av en amerikansk ambassade i søkerens hjemland. Du kan få en liste med instruksjoner for hvert enkelt land ved å henvende deg til den amerikanske ambassaden. En medisinsk undersøkelse utført av en ikke-akkreditert lege vil ikke bli godtatt i forbindelse med en visumsøknad.

Resultatene av legeundersøkelsen sendes direkte til ambassaden. I noen land får kandidaten resultatene i en forseglet konvolutt som skal leveres uåpnet på intervjudagen.

Samle inn underlagsdokumentene som skal legges frem på intervjuet.

Alle visumsøknader krever dokumentasjon. Alle dokumenter som er nevnt i visumsøknaden, må leveres i original eller i form av en bekreftet kopi. Dette er den mest administrative delen av søknadsprosedyren for B2-visum.

B2-visumsøknaden kan ikke ferdigbehandles hvis visse dokumenter mangler. Søkeren må gjøre en ny avtale med ambassaden for å legge frem de manglende dokumentene og få visumet.

Hvordan fungerer visumintervjuet?

Søkeren må ta med den utskrevne bekreftelsen på visumsøknaden til møtet. Du bør beregne 15 minutter ekstra til å gå gjennom ambassadens sikkerhetskontroller før du bestiller time. Når sikkerhetskontrollen er fullført, registreres fingeravtrykkene til kandidaten og vedkommende får adgang til møterommet.

Møtet på ambassaden varer i gjennomsnitt 15 minutter og foregår på engelsk. Noen ganger kan intervjuet gjennomføres på det lokale språket hvis den konsulære tjenestemannen behersker dette språket. Her er de viktigste punktene som tas opp under intervjuet for B2-visum:

Som avslutning på intervjuet vil den konsulære tjenestemannen angi om visumet er innvilget. Det stemplede passet med B2-visumet vil bli sendt i posten etter intervjuet.

Hvilke dokumenter bør jeg ta med til intervjuet?

Søkere må ta med alle originale eller attesterte dokumenter som kreves for at visumsøknaden skal kunne behandles. Her er en liste over minimumsdokumentene som skal leveres:

Hva skjer hvis kandidaten ikke møter til intervjuet?

Hvis søkeren ikke møter til avtalt tid, vil saken bli avsluttet og visumsøknaden kansellert. Innbetalte avgifter refunderes ikke.