Informacje: Zapoznaj się z naszą polityką prywatności. Jesteśmy stroną informacyjną na temat imigracji do USA bez powiązań z amerykańską administracją. Nie wydajemy wiz.

WIZA B2 | STANY ZJEDNOCZONE

Jakie są główne różnice między wizą a ESTA?

Autoryzacja ESTA i wiza są wymagane do wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Różnią się one jednak procedurami ich uzyskiwania, okresami ważności i warunkami korzystania z nich. Trzy podstawowe różnice między wizą a zezwoleniem ESTA to :

  1. Wiza jest wydawana przez amerykańską ambasadę lub konsulat w kraju zamieszkania podróżnego, podczas gdy ESTA to elektroniczna autoryzacja uzyskana online.
  2. Wiza ma określone warunki i określony okres ważności dla każdego rodzaju wizy, podczas gdy ESTA jest ważna na krótkie pobyty krótsze niż 90 dni w ramach programu bezwizowego.
  3. Procedury uzyskania wizy często obejmują rozmowę konsularną i dodatkowe dokumenty, podczas gdy ESTA wymaga jedynie wypełnienia formularza online i uiszczenia opłaty bezpośrednio.

Czy ESTA jest wizą amerykańską?

Nie, zatwierdzona autoryzacja ESTA nie jest wizą. Autoryzacja ESTA nie może być używana jako wiza amerykańska zgodnie z prawem USA. System ESTA nie spełnia wymogów prawnych i regulacyjnych wizy amerykańskiej.

Czy mogę podróżować z ESTA, jeśli mam wizę do Stanów Zjednoczonych?

Nie, każda osoba posiadająca ważną wizę amerykańską musi podróżować z tą wizą do Stanów Zjednoczonych. Pobyt musi odpowiadać powodowi, dla którego uzyskano wizę. Podróżni nie muszą składać wniosku ESTA online, aby podróżować.

Czy obywatele UE mogą podróżować do Stanów Zjednoczonych bez wizy?

Obywatele europejscy mogą podróżować do Stanów Zjednoczonych bez wizy, po prostu uzyskując autoryzację ESTA pod pewnymi warunkami:

Wyjątek: Niektóre kraje europejskie nie są jeszcze członkami programu bezwizowego. Ich obywatele nie mogą uzyskać zezwolenia ESTA; muszą ubiegać się o wizę B2 online, aby podróżować do Stanów Zjednoczonych. Są to głównie następujące kraje europejskie: Bułgaria, Rumunia i Cypr.